توسعه میدان گازی فاز 13

پارس جنویی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

توسعه میدان گازی فاز 22-24

پارس جنوبی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید