پایپینگ واحد 160 و محدوده فلر

طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اجرای خط OUT FALL

طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید